Monday, 28/11/2022 - 01:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
Văn bản liên quan

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
21/09/2021
Ngày hiệu lực:
21/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Ngày ban hành:
30/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày ban hành:
18/10/2021
Ngày hiệu lực:
10/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực