Monday, 28/11/2022 - 02:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
28/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2021
Ngày hiệu lực:
02/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm học 2021-2022 toàn huyện tuyển sinh ở các cấp học như sau:

+ Mầm non - Mẫu giáo: 3.018 trẻ /99 nhóm, lớp.

+ Lớp 1: 1.466 học sinh /52 lớp.

+ Lớp 6: 1.282 học sinh /33 lớp.

Chi tiết có kế hoạch đính kèm.

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
14/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục trung học cơ sở, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trong các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
20/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực