Monday, 28/11/2022 - 02:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
28/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2021
Ngày hiệu lực:
02/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm học 2021-2022 toàn huyện tuyển sinh ở các cấp học như sau:

+ Mầm non - Mẫu giáo: 3.018 trẻ /99 nhóm, lớp.

+ Lớp 1: 1.466 học sinh /52 lớp.

+ Lớp 6: 1.282 học sinh /33 lớp.

Chi tiết có kế hoạch đính kèm.

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
14/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực