Monday, 28/11/2022 - 02:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 1492/SGDKHCN-TCHC ngày 05/10/2022 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GDKHCN) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023 (theo file đính kèm).

Ngày ban hành:
08/10/2022
Ngày hiệu lực:
07/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/03/2022
Ngày hiệu lực:
25/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/12/2021
Ngày hiệu lực:
27/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/02/2022
Ngày hiệu lực:
15/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực