Thứ hai, 26/07/2021 - 12:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm học 2021-2022 toàn huyện tuyển sinh ở các cấp học như sau:

+ Mầm non - Mẫu giáo: 3.018 trẻ /99 nhóm, lớp.

+ Lớp 1: 1.466 học sinh /52 lớp.

+ Lớp 6: 1.282 học sinh /33 lớp.

Chi tiết có kế hoạch đính kèm.

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
14/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2019
Ngày hiệu lực:
09/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
19/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2019
Ngày hiệu lực:
30/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực