Monday, 26/07/2021 - 11:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức bải bỏ các vắn bản sau:

+ Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

+ Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
28/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực