Wednesday, 05/10/2022 - 20:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
 • Tô Thành (Phó Trưởng phòng)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0291.3735050
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học

 • Châu Minh Thoại (Phó Trưởng phòng)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0291.3735050
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: ĐHSP Sinh học

 • Bà Đoàn Thị Thùy Linh (Trưởng phòng)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0291.3735050
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Thạc sĩ QLGD