Wednesday, 05/10/2022 - 18:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
 • Quảng Hoàng Lệ (Tổ phó)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó HC-TC
  • Điện thoại:
   02913.735056
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Trung cấp kế toán

 • Châu Ngọc Hân (Cán bộ)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ kế toán
  • Điện thoại:
   02913.735056
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Trung cấp kế toán

 • Đoàn Nhật Duy (Cán bộ)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   02913.735050
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Ngữ văn