Tuesday, 11/08/2020 - 10:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
 • Châu Ngọc Hân (Cán bộ)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   07813.735056
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên môn: Trung cấp kế toán
 • Quảng Hoàng Lệ (Tổ phó)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   07813.735056
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên môn: Trung cấp kế toán
 • Phạm Ngọc Hân (Cán bộ)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   07813.735050
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên môn: Ngữ văn