Monday, 28/11/2022 - 00:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động của tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn là một bộ phận, một đơn vị trong hệ thống cơ cấu tổ chức của nhà trường; tổ chuyên môn là tế bào của tập thể sư phạm trong nhà trường, là hạt nhân trong phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt",...

     Tổ chuyên môn là một bộ phận, một đơn vị trong hệ thống cơ cấu tổ chức của nhà trường; tổ chuyên môn là tế bào của tập thể sư phạm trong nhà trường, là hạt nhân trong phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà trường, là "cánh tay nối dài" là "đầu mối quản lý" mà Hiệu trưởng nhất thiết phải tập trung dựa vào đó để quản lí nhà trường trên nhiều phương diện. Đặc biệt, tổ chuyên môn là nơi có điều kiện sâu sát nhất để hiểu biết tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của giáo viên trong tổ, kịp thời động viên giúp đỡ nhau. Chính vì thế, tổ chuyên môn có vai trò đoàn kết các thành viên trong tổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên.

     Để thực hiện thành công những vấn đề đó, đều phải thông qua hoạt động thực tiễn của người tổ trưởng và các thành viên trong tổ chuyên môn. Vai trò của người tổ trưởng mang tính quyết định cơ bản cho chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ. Do vậy, người tổ trưởng cần phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao, có đầy đủ phẩm chất và năng lực trong quản lý tổ thật khoa học.

     Thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn ở một số trường hiện nay

     - Việc xây dựng kế hoạch chưa phù hợp với tình hình thực tế, năng lực thực hiện và khả năng có thể có từ nguồn lực của nhà trường và tổ chuyên môn.

     - Công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ chưa đạt hiệu quả cao như việc đánh giá tiết dạy của giáo viên còn nặng về tình cảm, chưa đánh giá đúng thực chất của những tiết dạy yếu kém. Do đó chưa thúc đẩy được tinh thần vươn lên của giáo viên. Hơn nữa trong buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn hiện nay, nhiều tổ nghiêng về hành chính, ít chú tâm bàn các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học.

     - Việc tổ chức kiểm tra, tham gia đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch chưa được chú trọng, dẫn đến việc xếp loại, đề xuất khen thưởng giáo viên chưa thật sự chính xác, làm mất sự nhiệt huyết của các giáo viên có năng lực, có tâm huyết, thậm chí gây mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

     Để chỉ đạo tốt, nhằm nâng cao chất lượng một số hoạt động của tổ chuyên môn, theo tôi cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn

     Xây dựng kế hoạch giúp cho người tổ trưởng chuyên môn có được công cụ quản lý quan trọng, trình bày được nhiệm vụ mà tổ chuyên môn phải thực hiện, Hiệu trưởng có văn bản pháp lý để chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn, các thành viên có cơ sở lập kế hoạch làm việc cho bản thân.

     Xây dựng kế hoạch phải mang tính mục đích, tính khoa học, tính đo được khi triển khai thực hiện và phải có tính khả thi.

     - Xây dựng kế hoạch cần thu thập và xử lý một số thông tin như:

     + Văn bản pháp luật, quy định, quy chế mới có liên quan đến hoạt động chuyên môn, đến chế độ chính sách.

     + Nắm thông tin về quản lí dạy học như chương trình khung, nội dung giảng dạy bộ môn có điều chỉnh gì mới? nhằm thực hiện tốt chương trình giảng dạy.

     + Cần nắm thông tin về học sinh như số lượng học sinh, số lớp theo từng khối, số học sinh mới tuyển, số học sinh lưu ban, số học sinh yếu kém bộ môn, tình hình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của học sinh năm học trước.

     + Nắm thông tin về đội ngũ giáo viên của tổ, về cơ sở vật chất, tài chính của nhà trường và một số thông tin khác nữa.

      Sau khi thu thập thông tin và phân tích tình hình, người tổ trưởng có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết của tổ chuyên môn trong năm học mới. Tuy nhiên, khó có thể tiến hành giải quyết tất cả những vấn đề được phát hiện này ngay lập tức và cùng một lúc, cho nên phải xem xét vấn đề nào cần giải quyết trước, vấn đề nào cần giải quyết sau căn cứ vào mức quan trọng và tính cấp bách của nó.

     Tiếp theo là xây dựng yêu cầu và đề ra các chỉ tiêu cho phù hợp. Xác định các giải pháp thực hiện, dự kiến phân chia công việc và bố trí thời gian thực hiện cho phù hợp.

     Tóm lại, xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng trong mỗi năm học của người tổ trưởng chuyên môn. Nó thể hiện ý chí và quyết tâm của tất cả các thành viên của tổ chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Để có một bản kế hoạch tốt, huy động được sức mạnh và trí tuệ của tập thể thì nó được tiến hành xây dựng một cách khoa học.

2. Việc quản lý hoạt động dạy học

     Hoạt động giáo dục là hoạt động trung tâm của nhà trường, hoạt động này chiếm nhiều thời gian nhất và chi phối các hoạt động khác trong nhà trường. Dạy học là con đường trực tiếp, thuận lợi nhất để giúp học sinh có thể nắm được lượng kiến thức đồ sộ của nhân loại. Hoạt động dạy học do nhiều người tham gia và kết quả dạy học thể hiện sự hợp tác chặt chẽ trong đội ngũ giáo viên đồng thời cần có sự tích cực sáng tạo, sự hợp tác của học sinh. Vì thế quản lý hoạt động dạy học là một việc khó đòi hỏi người tổ trưởng chuyên môn phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ thì mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

     Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là một nhiệm vụ quan trọng nhưng khó khăn, phức tạp của tổ trưởng chuyên môn. Nó là một nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay, là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần quyết định trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

     Biện pháp tổ chức bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ngoại khóa, tham quan học tập; thông qua công tác dự giờ, thao giảng, kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy đúng thực chất; tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc, các nội dung sinh hoạt chuyên môn cần phong phú, thiết thực phục vụ cho công tác cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, động viên tinh thần cầu thị trong tự bồi dưỡng của giáo viên, giáo dục ý thức khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, người tổ trưởng phải biết vận dụng tổng hợp nhiều biện pháp và phải biết lựa chọn những biện pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên và phù hợp với tâm tư, tình cảm và nhu cầu của mọi người. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng giáo viên phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tự giác, tích cực của mỗi người.

4. Việc tham mưu, phối hợp của tổ chuyên môn

     Xây dựng các mối quan hệ của tổ chuyên môn với các tổ chức trong nhà trường là việc làm quan trọng, mối quan hệ của tổ chuyên môn với các tổ chức nhà trường tốt đẹp thì hoạt động của tổ chuyên môn sẽ thuận lợi và hiệu quả. Đây là công việc của cả tổ chuyên môn nhưng trước hết là của tổ trưởng chuyên môn. Bản thân người tổ trưởng phải chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp, tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm, biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.

5. Việc tổ chức kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

     Tổ trưởng chuyên môn phải có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện công tác kiểm tra có hiệu quả; phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp; có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm cao; tế nhị trong giao tiếp, thân ái với mọi người. Phát huy những nhân tố tích cực, phổ biến những kinh nghiệm tốt trong quá trình kiểm tra để mọi người học tập lẫn nhau. Phân tích, trao đổi, làm rõ những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, khắc phục tốt hơn. Biết tự soi rọi và điều chỉnh tốt hơn về công tác kiểm tra, công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn.

      Lê Thành Nguơn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết