Sunday, 12/07/2020 - 11:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019 CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TOÀN NGÀNH

Ngày 06-07/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi tổ chức 08 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên toàn ngành. Tại các lớp bồi dưỡng, hơn 900 cán bộ, giáo viên đã được nghe các báo cáo viên Huyện ủy triển khai các nội dung:

         Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 20/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019; Đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 (dành riêng cho cán bộ quản lý).

         Thông qua các lớp Bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm được những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

          Kết thúc lớp học, tất cả học viên tham gia lớp học đều phải viết bài thu hoạch cá nhân theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

         Tô Thành


Tác giả: Tô Thành
Nguồn:Phòng Giáo dục Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết